health news

การทดลองเมื่อเด็กได้ยินชื่อ

หลังจากทำซ้ำห้ากล่องที่เปิดและปิดตามลำดับเดียวกันนักวิจัยได้เริ่มตั้งชื่อวัตถุ เช่นเดียวกับวัตถุชื่อก็เป็นเรื่องใหม่เช่น “พิก” “โบซา” หรือ “tulver” เด็ก ๆ ได้ยินชื่อของวัตถุหลังจากเปิดกล่องและสายตาของพวกเขาได้รับการแก้ไขในกล่องนั้น นักวิจัยได้ติดตามดูว่าเด็ก ๆ กำลังมองหาอะไรด้วยกล้องพิเศษที่ติดตั้งอยู่ใต้หน้าจอ เมื่อครึ่งหนึ่งของการทดลองเมื่อเด็กได้ยินชื่อ Read More

ความผิดปกติของฮอร์โมนที่หายาก

การดื่มของเหลวที่มากเกินไปอาจเป็นนิสัยที่ไม่เป็นทางการทางการแพทย์ แต่ก็อาจหมายถึงความผิดปกติของฮอร์โมนที่หายาก ขั้นตอนใหม่ช่วยให้สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบาเซิลและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบาเซิลได้รายงานการค้นพบนี้ในนิวอิงแลนด์วารสารการแพทย์ การดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 3 ลิตรต่อวันและการเพิ่มขึ้นของการปัสสาวะเท่ากัน Read More

ความอ้วนและความต้านทานต่ออินซูลิน

กระบวนการโมเลกุลที่ช่วยให้ร่างกายของเราสามารถซ่อมแซมตัวเองต่อสู้กับเชื้อโรคกำจัดสารพิษในสิ่งแวดล้อมและแม้กระทั่งการคิด แต่บางครั้งกระบวนการนี้จะเป๋ ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่นำโดยสถาบันวิจัยระบบพันธุกรรมแบบแปลน ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือของเมืองแห่งความหวังได้ระบุว่าดีเอ็นเอ เกี่ยวข้องกับสภาพที่เรียกว่าโรคตับไขมันที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถนำไปสู่โรคตับแข็งในตับได้ Read More

น้ำผลไม้และสุขภาพเด็ก

ความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มเครื่องดื่มรสหวานต่างๆ และน้ำอัดลม กับการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักเด็ก ที่เป็นผลจากการได้รับพลังงานจากเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น ซึ่งในเครื่องดื่มเหล่านี้จะมีน้ำผลไม้รวมอยู่ด้วย และเด็กที่เดิมมีภาวะโภชนาการเกินอยู่แล้ว ถ้าหากดื่มน้ำผลไม้มากเกินไปจะพบว่าสัมพันธ์ทางบวกกับการเพิ่มไขมันร่างกายด้วย อย่างไรก็ตาม เด็กที่ดื่มน้ำผลไม้มากโดยเฉพาะน้ำผลไม้ที่มีการเติมน้ำตาลหรือสารให้ความหวานลงไป Read More